kidney failure Dialysis divice: PeriSafe

PeriSafe®

Peripal: onze oplossing
voor dialyse bij nierfalen

Dialyse voor mensen met nierfalen
In Nederland zijn ongeveer 6.500 mensen afhankelijk van dialyse, al dan niet in afwachting van niertransplantatie. Evibra heeft een innovatief hulpmiddel om dialyse thuis toegankelijker en veiliger te maken.

PeriSafe® is een innovatief apparaat wat helpt bij peritoneale dialyse

Met PeriSafe® kunnen de twee belangrijkste complicaties van peritoneale dialyse (PD) worden aangepakt: de complexiteit van de handelingen en het risico op infectie.

PeriSafe® koppelt de transfer-set met de lijnen-set die allebei bij de PD therapie horen, binnenin een beschermend ‘kastje’. 

Een handmatig contact met de open transferset is niet langer nodig en de handmatige bediening van klemmen en het breken van het breek pijpje wordt vervangen door slechts een druk op de knop

Veel gestelde vragen

Bij dialyse wordt het bloed van een persoon via een kunstmatige route gezuiverd. Hiermee wordt de functie van de nieren voor een deel overgenomen, omdat de nieren nog onvoldoende zuiveringscapaciteit hebben.

Er zijn vele oorzaken voor nierfalen bekend, en de meest voorkomende zijn hoge bloeddruk of diabetes.
De nefroloog (specialist in nieraandoeningen) bepaalt in samenspraak met de patiënt wanneer met dialyse wordt begonnen en op welke manier.

Er zijn twee verschillende manieren om te dialyseren:

  • Via buikspoeling en dat noemen we peritoneale dialyse ofwel PD. Als PD overdag uitgevoerd wordt noemt men dit ‘Continue Ambulant PD’ (CAPD)
    PD kan ook gedurende de nacht met behulp van een machine lopen. Dit heet ‘Automatische PD’ (APD)
  • De andere manier is via een kunstnier en deze wijze noemen we hemodialyse of ook wel HD.

Bij peritoneale dialyse wordt het bloed gezuiverd door een speciaal hiervoor ontwikkelde vloeistof in de buikholte te laten lopen.

Via het buikvlies (het peritoneum) vindt dan uitwisseling van de afvalstoffen plaats vanuit het bloed naar de vloeistof. Door de vloeistof weer uit de buikholte te laten lopen worden de afvalstoffen afgevoerd uit het lichaam.

Deze vorm van dialyse vindt in het algemeen in de thuisomgeving plaats en kan uitgevoerd worden door de patiënt zelf, na oefening onder begeleiding van een dialyse verpleegkundige, of met ondersteuning van de thuiszorg.

Met hemodialyse wordt het bloed omgeleid buiten het lichaam en na het passeren van een kunstnier weer terug naar de bloedbaan geleid. De kunstnier dient dan als filter voor het verwijderen van de afvalstoffen uit het bloed.

Deze manier vindt meestal plaats in het ziekenhuis of in een speciaal daartoe ingericht dialysecentrum en wordt uitgevoerd door de dialyseverpleegkundige en onder toezicht van de nefroloog. Deze vorm heet dan centrumdialyse, maar wordt ook weleens thuis aangeboden.

Aan het starten van peritoneale dialyse gaat altijd een kleine operatie vooraf. Hiermee wordt een katheter geplaatst voor een doorgang naar de buikholte. Via deze katheter worden de vloeistoffen aan- en afgevoerd.

Deze continue verbinding kan buiten de dialyse om worden afgesloten door de patiënt zelf. Voor het uitvoeren van de dialyse worden zakken met vloeistof gekoppeld aan de katheter en na afloop worden deze weer afgekoppeld.

Hierbij moeten de nodige hygiëne maatregelen genomen worden, zoals het goed handen wassen en desinfecteren en het schoonmaken van de werkplek. Hiervoor wordt eerst geoefend in het ziekenhuis.

Hoewel het aan- en afkoppelen een vrij eenvoudige handeling is, kiest niet iedereen voor deze manier van dialyse als deze wordt aangeboden door het behandelend team. Om de uitvoering van het aan- en afkoppelen goed uit te voeren en om de juiste volgorde aan te houden komt vaak over als ingewikkeld.

Het PeriSafe® systeem is een geheel nieuw hulpmiddel om de uitvoering gemakkelijk en veilig uit te voeren. Bij gebruik ervan moet hygiënisch worden gewerkt, maar de koppelingen worden door het apparaat eenvoudig, veilig en in de juiste volgorde gemaakt. Deze innovatie maakt peritoneale dialyse voor meer mensen toegankelijk.

Evibra levert een medisch hulpmiddel om mensen te helpen bij peritoneale dialyse.

Zo kunnen meer mensen van deze vorm van thuisdialyse gebruik maken en vaak ook langer zelfstandig blijven uitvoeren.

Het grote voordeel is ook dat je veilig thuis geholpen wordt én minder hoeft te gaan reizen van en naar ziekenhuizen of speciale centra.

PeriSafe® ontworpen door de ogen van de patiënt

Het apparaat is vanaf het begin getest door echte PD-patiënten. Peripal® heeft gebruik gemaakt van de innovatieve ‘eye tracking methode’ en ontwerpprogramma’s gericht op de gebruiksvriendelijkheid.

Op deze manier is ervoor gezorgd dat het apparaat voldoet aan de behoefte van gebruikers.

Wat kan PeriSafe® betekenen?

Over Evibra Healthcare & Peripal

Peripal wordt in Nederland en België vertegenwoordigd door het bedrijf Evibra Healthcare. Evibra richt zich met producten van Peripal op het helpen van mensen bij peritoneale dialyse waarbij focus ligt op het vergemakkelijken, het verlagen van gezondheidsrisico’s en verminderen van de kans op infecties. Zo kunnen meer mensen van deze vorm van thuisdialyse gebruik maken en vaak ook langer zelfstandig blijven uitvoeren. Het grote voordeel is ook dat je veilig thuis geholpen wordt én niet hoeft te gaan reizen van en naar ziekenhuizen of speciale centra.

Javita Medical Bodywear: Onderkleding voor comfortabel en veilig katheter gebruik bij Peritoneale Dialyse

Bij nierfalen is een mogelijkheid om peritoneale dialyse (afgekort PD) toe te passen ofwel zuivering via buikspoeling. Dat heeft veel voordelen omdat u thuis behandeld kan worden. Je hebt dan wel een zogenaamde PD-katheter, een slangetje uit de buik.
Het beste is om de PD-katheter te verpakken op de buik. Dat is veiliger voor uzelf, maar ook beter om te verstoppen in uw kleding.
Peridialyse.nl is een onderdeel van Evibra Healthcare (www.evibra.eu) en Evibra levert ook hulpmiddelen om de PD-katheter te verbergen met medisch ondergoed. Dat doen we onder de naam Javita-Solutions medical bodywear.
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.javita.nl

Meer informatie over dialyse bij nierfalen:

Nierstichting
Adres: Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum
Website: www.nierstichting.nl
Telefoon: 035-697 80 00
E-mail: info@nierstichting.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Adres: Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum
Website: www.nvn.nl
Telefoon: 035 – 691 21 28
E-mail: secretariaat@nvn.nl